12 dec 2022

Vi justerar våra nättariffer

På grund av rådande omvärldsläge med bland annat kraftigt höjda externa kostnader, ökade kostnader på material, ökade räntenivåer och hög inflation så tvingas vi höja våra nättariffer.

Den enskilt störst ökade kostnadsposten är vår avgift för överliggande nät, dvs regionnät och transmissionsnät. Svenska kraftnät som äger stamnätet står, trots begränsningar i sina höjningar, för den största delen av denna kostnadsökning.

Våra egna kostnader för överföringsförluster har också ökat kraftigt på grund av det senaste årets höga energipriser.

Sammantaget gör detta att vi höjer våra lokaltariffer fr o m 1 januari 2023 med ca 20 %. För en normalvilla motsvarar höjningen ca 190 kr/månad och för en lägenhet ca 50 kr/månad.

Läs mer på Tariffer, Avgifter, Priser – Sjogerstads (sjogerstadsenergi.se)

 

Med vänlig hälsning

Kundtjänst