24 mar 2023

Säljstopp på laddbox Easee

Den 15 mars beslutade Elsäkerhetsverket om försäljningsförbud på laddbox av märket Easee.

Något beslut om återkallelse av redan monterade boxar finns inte, men Sjogerstads bevakar frågan.

Tillverkaren av Easee framhåller att det inte har inträffat några incidenter, vilket också framgår av Elsäkerhetsverkets rapport. Myndigheten anser att det inte föreligger någon omedelbar fara för skada på person eller egendom, läs vidare här:

Laddbox får försäljningsförbud | Elsäkerhetsverket (elsakerhetsverket.se)