25 aug 2022

Timspotavtal finns hos oss – för den som vill ha!

Sjogerstads Energi AB erbjuder timspotavtal för den som vill vara aktiv.

Innan man väljer ett timspotavtal så bör man undersöka om det passar för sin livsstil och förbrukningsprofil. För vissa kunder kan en sådan avtalsmodell minska elkostnaden, men för vissa kan den öka. Så kolla noga innan du väljer.

Kontakta vår kundtjänst för mer information och beställning:

vx 0500-43 32 30 eller info@sjogerstadsenergi.se