15 feb 2023

Nu är elprisstödet på gång från F-kassan

Regeringens elprisstöd för höga elpriser är nu på gång att betalas ut av Försäkringskassan.

Läs mer via länkarna nedan hos respektive myndighet. Som nätägare har Sjogerstads EDF ingen roll i utformningen av stöden eller utbetalningen av dem.

Privatpersoner, juridiska personer och näringsidkare kommer få ta del av elprisstöd som kompensation för de höga elpriserna, vilka ser olika ut och vilken period stödet baseras på. Nyligen har också beslut tagits att dödsbon ska få del av stödet.

F-kassan

Svenska Kraftnät

Regeringen